Ordinær generalforsamling

24. marts 2020 kl. 19.00


Ordinær Generalforsamling den 12. marts kl. 19.30 på Bangsbo

Tirsdag den 24. marts 2019 fra kl. 19.00 afholder Frederikshavn Museumsforening foredrag og ordinær generalforsamling.

Det foregår på Beddingen, Langerak 70.

Kl. 19. er der foredrag ved tld. museumsdirektør Hans Munk Pedersen, som fortæller om sin nye bog om Frederikshavn Havn. Foredraget er gratis og åbent for alle.

Defter er der generalforsamling for foreningens medlemmer.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen fremlægger sin beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dag e før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Kirsten Kjellberg og John Neergaard Andersen. Begge er villige til genvalg
 6. Valg af revisor
  Nuværende revisor Thomas Precht Levorsen er villig til at modtage genvalg
 7. Eventuelt


Ordinær generalforsamling 20. marts 2018 kl. 19 på Bangsbo

Tirsdag den 20. marts kl. 19-21 afholdt Frederikshavn Museumsforening ordinær generalforsamling på Bangsbo.

Inden den formelle del af generalforsamlingen fortalte formand for Nordjyllands Kystmuseum Per Frank Hansen om bestyrelsens arbejde og status på Nordjyllands KystMuseum

Referat:

1. Valg af dirigent: Kirsten Kjellberg blev valgt
2. Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Regnskab blev godkendt
4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Kjellberg og John Neergaard Andersen blev genvalgt.
6. Valg af revisor: Thomas Precht Levorsen blev genvalgt
7. Fastsættelse af kontingent: kontingentet blev fastholdt, men bestyrelsen planlægger til næste generalforsamling at fremlægge forslag om ny kontingentstruktur.
8. Eventuelt: Intet at bemærke.

Her kan du læse bestyrelsens årsberetning


Generalforsamling 28. marts 2017 på Bangsbo

VI starter kl. 19.00 med foredrag om bogen "Det Litterære Frederikshavn". Forfatterne lokalarkivar Erik S. Christensen og lektor Lars Christian Mikaelsen fortæller gode historier fra bogen, som udkom i efteråret 2016.
Pris: 50 kr/ gratis for medlemmer.

Der er kage og kaffe i pausen, inden vi går i gang med generalforsamlingen kl. ca. 20.00

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse. På valg er Henrik Melchiorsen og Tine Bro. begge modtager genvalg
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af kontingent - se bemærkninger nedenfor
 8. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes til formanden på tinebro@gmail.com

Kontingent og KYSTmuseets første årbog

Nordjyllands Kystmuseum har barslet med sin første årbog. Årbogen har været ventet i flere år, og vi glæder os over, at dette skib nu er sat i søen. KYSTmuseet har besluttet, at årbogen skal koste 40 kr. for medlemmer af venneforeningerne. Den almindelige pris er 60 kr.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes for at sikre indtægterne til foreningens arbejde. Vi vil dog gerne drøfte med generalforsamlingen, om man ønsker at nedsætte kontingentet, som følge af at årbogen ikke længere indgår som en del af kontingentet.


Den 7. marts 2016 afholdt Frederikshavn Museumsforening sin årlige generalforsamling. Der var fulde huse, og ekstra stole måtte hentes ind i mødelokalet på Frederikshavn Bedding.

De to foredrag om Frederikshavn Havns historie og den igangværende udvidelse af Frederikshavn havn var populære emner, og Lokalarkivar Erik Christensen og Kommunaldirektør Mikael Jentsch gav to veloplagte oplæg.

Som opfølgning bliver der i foråret 2016 lavet en rundtur på Frederikshavn Bedding for interesserede medlemmer.

Referat fra generalforsamlingen


Billeder fra generalforsamlingen den 7. marts på Frederikshavn Bedding